အဓိကဆု
loading...
အျကီးဆံုးဆု
loading...
ဆုအေသး
loading...

  jdbYG အမွတ္စဥ္မ်ား

  လစဥ္အနိုင္ရသူ

  {{ winner.username }}
  X {{ winner.score }}
  -:--:--
  {{ r.username }}
  {{ r.score | number:"2" }}
  အပတ္စဥ္ အနိုင္ရသူ
  {{ rank.arr_ranked_weekly[wk][i].username }}
  {{ $index + 1 }}
  {{ k.username }}
  {{ k.score | number: "2" }}
  Daily Winner
  {{ r[i].username || " " }}
  {{ $index + 1 }}
  {{ win.username }}
  {{ win.score | number: "2" }}
  Daily Winner